Kontakt

IGMAN d.d. Konjic

Donje Polje 42
88400 Konjic
Bosna i Hercegovina

  Phones / fax e-mail

Direktor: Đahid Muratbegović

+ 387 36 726 276

+ 387 36 726 873

 

djahid.muratbegovic@igman.co.ba

Izvršni direktor za marketing, finansije,

i pravne poslove:

Armin Sarajlić

+ 387 36 281 203

armin.sarajlic@igman.co.ba

Izvršni direktor za proizvodnju: 

Asim Dželilović

+ 387 36 281 255

asim.dzelilovic@igman.co.ba

Izvršni direktor za kvalitet:

Miroslav Šain

+ 387 36 281 227

miroslav.sain@igman.co.ba 

Prodaja:  Mirsada Kadić

+ 387 36 281 208

+ 387 36 281 209

 

mirsada.kadic@igman.co.ba

Finansije: Amela Madžak

+ 387 36 281 212

amela.madzak@igman.co.ba

Odnosi s javnošću: Ajdin Tinjak

+ 387 36 281 206

ajdin.tinjak@igman.co.ba