Naše vijesti

Odluka o prijemu radnika

Odluka o prijemu radnika nakon objavljenog Javnog oglasa za prijem radnika u "Igman" d.d. Konjic dana 07.04.2021.godine

Javni oglas za prijem radnika 26.01.2021.

Javni oglas za prijem radnika u "Igman" d.d. Konjic - 26.01.2021.

Odluka o prijemu radnika

Odluka o prijemu radnika nakon objavljenog Javnog oglasa za prijem radnika u "Igman" d.d. Konjic dana 20.08.2020.godine